Xu Hướng 12/2022 # Viện Chiến Lược Và Chính Sách Y Tế / 2023 # Top 17 View | Sept.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Viện Chiến Lược Và Chính Sách Y Tế / 2023 # Top 17 View

Bạn đang xem bài viết Viện Chiến Lược Và Chính Sách Y Tế / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Sept.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/2019/TT-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM VỀ HOẠT ĐỘNG Y HỌC GIA ĐÌNH

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn thí điểm về:

a) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở y học gia đình sau đây:

– Trạm y tế xã, phường, thị trấn; bệnh xá; trạm y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức (sau đây viết tắt là trạm y tế);

– Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa tư nhân;

– Phòng khám đa khoa, phòng khám đa khoa khu vực, phòng khám chuyên khoa thuộc trung tâm y tế quận, huyện, phòng khám quân dân y;

– Khoa khám bệnh thuộc bệnh viện quận, huyện hoặc trung tâm y tế quận, huyện hoặc bệnh viện của trường đại học y.

b) Nhiệm vụ của bác sĩ gia đình;

c) Văn bằng chuyên môn, giấy chứng nhận đào tạo về y học gia đình.

2. Các nội dung không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ sở y học gia đình

1. Vị trí, chức năng:

Cơ sở y học gia đình là cơ sở đầu tiên tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa theo nguyên lý y học gia đình cho cá nhân, hộ gia đình.

2. Nhiệm vụ:

a) Quản lý sức khỏe cộng đồng:

– Lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân theo Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu;

– Quản lý, chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình cho cá nhân, hộ gia đình theo phân công của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Sở Y tế).

b) Tư vấn nâng cao sức khỏe và phòng bệnh:

– Tư vấn về dinh dưỡng, hoạt động thể lực, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia và các yếu tố nguy cơ khác đối với sức khỏe, tư vấn về khám bệnh, chữa bệnh cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng;

– Truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh tích cực và chủ động, phòng ngừa các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe;

– Hướng dẫn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm;

– Tham gia giám sát, phát hiện sớm, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng;

– Tiêm chủng;

– Phòng chống các bệnh không lây nhiễm: ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.

c) Thực hiện các chương trình, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời; các chương trình mục tiêu y tế dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, dân số – kế hoạch hóa gia đình, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại.

d) Khám bệnh, chữa bệnh:

– Sơ cứu, cấp cứu;

– Khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt các bệnh dịch;

– Bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm;

– Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong:

+ Các gói dịch vụ y tế cơ bản quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Các kỹ thuật chuyên môn khác, ở tuyến cao hơn khi đủ điều kiện theo quy định.

đ) Chuyển người bệnh lên tuyến trên theo yêu cầu chuyên môn phù hợp; tiếp nhận người bệnh đã được điều trị ổn định từ tuyến trên chuyển về để tiếp tục điều trị theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

e) Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về y học gia đình; là cơ sở thực hành trong đào tạo chuyên ngành y học gia đình theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quy định.

Điều 3. Nhiệm vụ của bác sĩ gia đình

Bác sĩ gia đình thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này theo phân công của người phụ trách chuyên môn của cơ sở y học gia đình.

Điều 4. Văn bằng chuyên môn, giấy chứng nhận đào tạo về y học gia đình

1. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và đã thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được hoạt động và có trách nhiệm tham gia đào tạo lại, đào tạo liên tục để cập nhật kiến thức về y học gia đình tối thiểu 03 tháng.

2. Bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa hệ lâm sàng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước và sau ngày Thông tư này có hiệu lực được khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình ngay sau khi đáp ứng một trong các trường hợp sau đây:

a) Có một trong các văn bằng bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành y học gia đình;

b) Có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng;

c) Có giấy chứng nhận theo học từng đợt học có các nội dung ghi trong giấy xác nhận hoặc tín chỉ hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình với tổng thời gian tối thiểu 3 tháng.

3. Bác sĩ y học dự phòng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước và sau ngày Thông tư này có hiệu lực, có giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng được tham gia khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình tại trạm y tế xã, phường, thị trấn (tuyến 4).

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15  tháng 10 năm 2019.

2. Thông tư số 16/2014/TT-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 6. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động y học gia đình nhưng phải cập nhật để đáp ứng quy định về đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình của người hành nghề quy định tại Điều 4 Thông tư này trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi cả nước.

2. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở đào tạo việc đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về y học gia đình theo quy định của Thông tư này.

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng, bổ sung, hướng dẫn thực hiện các quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình.

4. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý và định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư;

b) Căn cứ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân, số lượng, năng lực chuyên môn của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình của địa phương, hằng năm giao, điều chỉnh số lượng quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận: – Ủy ban về các vấn đề XH của Quốc hội; – Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT); – Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); – Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Y tế các Bộ, ngành; – Các Thứ trưởng; – Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; – Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; – Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; – Lưu: VT, KCB (03b), PC.

BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Tiến

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI NHÀ NGƯỜI BỆNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BYT, ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về y học gia đình)

TT

Tên kỹ thuật

Cấp cứu

1

Thổi ngạt

2

Ép tim ngoài lồng ngực

3

Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp

4

Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

5

Cầm máu (vết thương chảy máu)

6

Băng bó vết thương

7

Chăm sóc vết thương (1 lần)

8

Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

9

Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

10

Xoa bóp phòng chống loét

11

Dẫn lưu nước tiểu bàng quang

12

Vỗ rung lồng ngực

13

Kỹ thuật ho có điều khiển

14

Kỹ thuật tập thở cơ hoành

15

Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

16

Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

17

Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép

18

Nghiệm pháp đi bộ 6 phút

19

Đặt ống thông dạ dày

20

Thụt thuốc qua đường hậu môn

21

Thụt tháo phân

22

Giải stress cho người bệnh

23

Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa

24

Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp

25

Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi

26

Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

27

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

28

Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

29

Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress

30

Chườm lạnh

31

Chườm ngải cứu

32

Tập vận động có trợ giúp

33

Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh

34

Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn

35

Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi

36

Sử dụng xe lăn

37

Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm

38

Tập vận động chủ động

39

Tập vận động có kháng trở

40

Tập vận động thụ động

41

Đo tầm vận động khớp

42

Tập do cứng khớp

43

Tập với xe lăn

44

Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

45

Xét nghiệm đường máu mao mạch

46

Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

47

Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

48

Khám bệnh

49

Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân…)

50

Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư

51

Thay băng, cắt chỉ

Tổng số 51 kỹ thuật

Danh Sách Đầy Đủ Các Bệnh Viện Và Phòng Khám Y Tế Tại Quận 7 / 2023

Bệnh viện Quận 7 – TP.HCM

Địa chỉ: 101 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú,Quận 7

Điện thoại: (08)37731421, (08)3873064.

Bệnh viện FV – TP.HCM

Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng), Quận 7, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 54 11 33 33

Bệnh viện FV là một trong những bệnh viện nổi tiếng tại khu Nam Sài Gòn bởi chất lượng và uy tín

Bệnh Viện TIM Tâm Đức

Địa chỉ: Số 4, NguyễnLương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Bệnh viện Đa Khoa Quận 7

Địa chỉ: Đường Liên tỉnh 15, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM

Bệnh viện Franco Việt Nam

Địa chỉ: Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Bệnh viện Pháp – Việt

Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Bệnh viện tim Tâm Đức chuyên khám và chữa trị tim tại Quận 7 có cơ sở khang trang, chất lượng cùng đội ngũ bác sĩ  chuyên nghiệp

Các phòng khám đa khoa tại Quận 7

Phòng Khám Đa Khoa Tân Mỹ

Địa chỉ: 51 Tân Mỹ, Quận 7, TP. HCM

Phòng Khám Đa Khoa Đắc Phúc

Địa chỉ: 476 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM

Phòng Khám Nội Tổng Hợp

Địa chỉ: 158 Đường Số 8, Quận 7, TP. HCM

Phòng Khám Thiên Ân

Địa chỉ: 35 Bùi Văn Ba, Quận 7, TP.HCM

Địa chỉ phòng khám nha khoa tại Quận 7

Nha khoa Mỹ Thiện

Địa chỉ: 252 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Nha khoa Ngọc Yến

Địa chỉ: 42 Đường số 17, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM

Nha Khoa Nụ Cười Việt

Địa chỉ: 313 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

Nha khoa Quốc tế Kay Dentist

Địa chỉ: 547 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM 

Nha khoa Quốc tế Quận 7

Địa chỉ: 328 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Nha khoa Thẩm Mỹ Việt Pháp

Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Các phòng khám chuyên khoa nhi Quận 7

Phòng khám chuyên khoa nhi bác sĩ Huân

Địa chỉ: 23 đường số 18 khu Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Phòng khám chuyên khoa nhi bác sĩ Minh

Địa chỉ: 356 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Phòng khám chuyên khoa nhi bác sĩ Nguyễn Thanh Khiết

Địa chỉ: 19I đường số 11, khu A, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Phòng khám chuyên khoa bác sĩ Phạm Hoàng Minh Khôi

Địa chỉ: 88/31 đường số 17, khu phố 4, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Phòng khám chuyên khoa nhi bác sĩ Tiêu Châu Thy

Địa chỉ: 487/39 Huỳnh Tấn Phát, KP1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

Phòng khám chuyên khoa nội nhi bác sĩ Nguyễn Huy Luân

Địa chỉ: 587 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Chiến Lược Quản Lý Đau Ở Bệnh Nhân Ung Thư / 2023

Hiệu đính: chúng tôi Diệu Hiền

Đau là mối quan tâm hàng đầu của các bệnh nhân ung thư, mặc dù không phải bệnh nhân nào cũng trải qua cảm giác đau. Khoảng 30% bệnh nhân ung thư đau trong thời điểm chẩn đoán, 65 – 85% đau khi bệnh đã tiến triển; đau xảy ra ở 59% bệnh nhân đang điều trị ung thư và 33% bệnh nhân sau khi điều trị. Có nhiều kiểu đau trong ung thư như đau cấp tính, đau mãn tính, đau dai dẳng, đau dữ dội ( breakthrough pain), đau xương, đau thần kinh, đau đa cơ chế ( multimechanistic pain).

Nguyên nhân gây đau trong ung thư

Gây nên do chính bản thân bệnh ung thư hay khi khối u ác tính di căn tới xương hay các tổ chức khác trong cơ thể; hoặc khối u phát triển lớn gây chèn ép thần kinh, tủy sống.

Đau do các thủ thuật, các xét nghiệm như: chẩn đoán và tiên lượng sinh thiết mô, lấy máu, chọc ống sống thắt lưng (spinal tap), chọc hút/sinh thiết tủy xương (bone marrow aspiratio/biopsy).

Đau do quá trình điều trị: phát sinh từ vị trí phẫu thuật, tác dụng bất lợi của hóa trị và xạ trị.

Khi cơn đau ung thư không được điều trị kịp thời, đúng cách có thể dẫn tới hậu quả là người bệnh suy yếu, mệt mỏi, giận giữ, trầm cảm dễ dẫn tới trạng thái cô lập.

Thang điểm đau (pain scale)

Để đánh giá cơn đau của bệnh nhân có những thang điểm và công cụ như sau:

Thang điểm đau theo vẻ mặt của Wong-Baker (Wong-Baker FACES pain rating scale) (Hình 1) dùng để xác định cơn đau ở trẻ em hoặc hỗ trợ bệnh nhân không thể giải thích hoặc diễn tả cơn đau của họ bằng lời nói.

Thang điểm đau dạng số (Numberic pain rating scale) là thang điểm phổ biến để bệnh nhân tự đánh giá mức độ đau từ 1 đến 10 (Hình 2).

Thang điểm đánh giá chất lượng cơn đau (Pain quality assessment scale) là một công cụ đánh giá toàn diện hơn giúp bệnh nhân nhận biết được các khía cạnh khác nhau của cơn đau và phân biệt được các loại đau (Hình 3).

Trong trường hợp bệnh nhân bị suy giảm nhận thức (ví dụ, trong những ngày cuối cùng của cuộc sống, khi khả năng giao tiếp bị hạn chế).

Quan sát những thay đổi thái độ bất thường của bệnh nhân: nhăn nhó hoặc những biểu hiện khác trên khuôn mặt; sự vận động cơ thể; thay đổi trong phản xạ, thói quen, tất cả đều có thể xác định cơn đau của bệnh nhân.

Vấn đề quan trọng là xác định được vị trí đau, mô tả được cơn đau, và sau đó phân loại cơn đau theo vị trí đau. Bệnh nhân ung thư thường gặp phải hội chứng đau đa cơ chế ( multimechanistic pain syndrome). Do đó, việc lựa chọn thuốc giảm đau sẽ dựa trên mô tả cơn đau của bệnh nhân.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xây dựng một hướng dẫn điều trị đau ở người lớn, hay còn gọi là bậc thang 3 – bước điều trị giảm đau ( Hình 4).

Thuốc non – opioid (aspirin và acetaminophen); acetaminophen và các thuốc giảm đau – chống viêm non -steroid (NSAIDs) được chấp nhận để điều trị đau do ung thư ở tất cả các bước của bậc thang điều trị đau của WHO.

Tuy nhiên, cần chú ý đến tác dụng phụ của các thuốc NSAID và acetaminophen: các thuốc NSAID gây chảy máu đường tiêu hóa, rối loạn chức năng tiểu cầu, suy thận; acetaminophen không nên dùng hoặc thận trọng với bệnh nhân có tiền sử bệnh gan, suy thận và nghiện rượu. Nếu sử dụng acetaminophen trong các trường hợp này thì liều tối đa được khuyến cáo giảm xuống còn 2000mg/ngày.

Phối hợp một thuốc opioid với acetaminophen/NSAID

Acetaminophen/NSAID và opioid có thể giảm đau theo nhiều cơ chế khác nhau, do đó giảm việc sử dụng opioid từ đó giảm liều opioid.

Giảm các tác dụng phụ của opioid như buồn ngủ, lú lẫn hoặc chóng mặt.

Các thuốc NSAID có thể giảm đau do viêm và các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các NSAID có tác dụng vượt trội hơn giả dược trong kiểm soát đau do ung thư.

Bước 2: Trường hợp đau tăng lên từ đau nhẹ đến trung bình

Thuốc opioid nhẹ như tramadol.

Có vài ý kiến phản đối bước 2 vì thiếu các kết quả nghiên cứu chứng minh sự khác biệt rõ ràng về hiệu quả của các thuốc được khuyến cáo ở bước đầu tiên và bước 2. Một số nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng hiệu quả của bước thứ hai có thời gian tối đa là từ 30 đến 40 ngày cho hầu hết các bệnh nhân và hầu hết các opioid yếu đều có một giới hạn trần về tác dụng.

Các ý khiến khác đề xuất bỏ bước thứ 2, thay vào đó sử dụng liều thấp morphin hoặc liều thấp các opioid mạnh kết hợp với thuốc giảm đau non-opioid.

Bước 3: Trường hợp đau tăng lên từ trung bình đến nặng

Chuyển sang sử dụng các opiod mạnh hơn. Một số opioid có sẵn, bao gồm morphin, hydromorphon, fentanyl, hydrocodon (kết hợp với acetaminophen/ibuprofen), methadon, buprenorphin, tapentadol, và oxycodon. Về mặt hiệu quả, không kết quả nghiên cứu nào chỉ ra một opioid có tác dụng vượt trội hơn các thuốc còn lại.

Nhìn chung, morphin là thuốc được lựa chọn để điều trị đau vừa đến nặng trong đau mạn tính bệnh ung thư. Morphin dung nạp tốt với nhiều đối tượng, sử dụng đơn giản, và tiết kiệm chi phí; đó cũng là thuốc opioid duy nhất có trong dạnh mục thuốc thiết yếu của WHO cho chỉ định giảm đau ở người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, morphin nên sử dụng thận trọng với bệnh nhân suy gan, suy thận. Có thể lựa chọn các opioid khác ở các dạng bào chế khác nhau để thay thế.

Các thuốc giảm đau hỗ trợ có thể dùng ở bất kỳ bước nào trong thang điều trị. Việc sử dụng đúng thuốc, đúng liều, đúng thời điểm thì hiệu quả điều trị đạt 80-90%.

WHO khuyến cáo một bậc thang điều trị 2 bước cho trẻ em, được hệ thống trong bảng sau:

Bảng 2: Điều trị giảm đau ung thư ở trẻ em 1

Đau nhẹ

Trẻ < 3 tháng: acetaminophen

2

Đau nặng

Các Opioid

Morphin thường được sử dụng do có nhiều dạng bào chế có sẵn

Đường uống: dạng thuốc lỏng, viên nén

Đường tiêm: tĩnh mạch, tiêm dưới da, tiêm bắp (mặc dù những đường này có thể gây đau cho bệnh nhân)

Đường trực tràng: khi các đường khác không dùng được

Sử dụng các opioid khác nếu bệnh nhân không dung nạp được morphin

Đường uống thường được dùng; tuy nhiên, nếu bệnh nhân đau nặng và cần giảm đau nhanh thì đường tiêm dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch là một sự lựa chọn. Dạng viên uống có thể được sử dụng để xác định liều thích hợp

( Bảng 3).

Trong trường hợp bệnh nhân bị đau liên tục, để dò liều thì nên sử dụng thuốc giảm đau tác dụng ngắn cho mỗi khoảng thời gian trong một ngày. Khi xác định được liều ổn định cho bệnh nhân, nên chuyển đổi sang dạng thuốc giải phóng kéo dài hoặc tác dụng kéo dài. Tổng liều/ngày của dạng thuốc tác dụng kéo dài nên tương đương với tổng liều dạng thuốc tác dụng ngắn cho bệnh nhân. Ví dụ như, một bệnh nhân có tình trạng ổn định khi dùng morphin sulfat 5mg dạng giải phóng nhanh, 4 tiếng dùng một lần (tương đương với 30mg/ngày), chuyển sang dạng morphin tác dụng kéo dài sẽ là 15mg, 12 tiếng dùng một lần hoặc dạng viên 30mg, 1 viên dùng cho cả ngày ( KADIAN).

Nếu có thể, trong trường hợp đau dữ dội có thể dùng xen kẽ cùng một thuốc opioid ở dạng tác dụng ngắn và tác dụng kéo dài (ví dụ như dùng xen kẽ morphin giải phóng nhanh nếu bệnh nhân đang dùng morphin tác dụng kéo dài; dùng xen kẽ oxycodon giải phóng nhanh nếu bệnh nhân đang dùng oxycodon tác dụng kéo dài). Quy luật này không được áp dụng cho methadon vì methadon có thời gian bán thải dài. Một liều khi có cơn đau dữ dội điển hình chiếm 10-20% tổng liều hàng ngày, được dùng cách 4 tiếng một lần nếu cần thiết. Bệnh nhân nên được kê một loại thuốc để giảm đau dữ dội.

Các phương pháp điều trị đau không dùng thuốc

Nhiệt trị liệu:

Nhiệt nóng: sử dụng nhiệt để giảm đau bằng túi nhiệt, chai nước nóng, miếng dán nhiệt hoặc ngâm người trong nước ấm.

Nhiệt lạnh: giảm đau bằng phương pháp làm mát vùng bị đau bằng một túi đá, khăn được ngâm trong nước đá, gói gel mát

Một số phương pháp giảm đau khác như kích thích điện thần kinh dưới da (transcutaneous electrical nerve stimulation), mát-xa, tập thể dục, kỹ thuật chỉnh hình (chiropractic techniques), kỹ thuật thư giãn và thôi miên (hypnosis).

Trong suốt quá trình ung thư, đau có thể xuất hiện ở nhiều kiểu khác nhau. Điều quan trọng là nắm được bệnh sử của bệnh nhân để điều trị đau đúng cách. Sự lựa chọn thuốc điều trị phụ thuộc vào tuổi tác, các bệnh kèm theo, tương tác thuốc có thể gặp phải. Nếu sủ dụng đúng thuốc giảm đau, đúng liều và đúng liệu trình điều trị thì có thể kiểm soát và giảm cơn đau ung thư.

Tài liệu tham khảo

http://www.pharmacytimes.com/publications/health-system-edition/2016/november2016/pain-in-patients-with-cancer

Bệnh Viện Gia An 115 Và Bệnh Viện Quốc Tế City Là 2 Cơ Sở Y Tế Độc Lập, Riêng Biệt / 2023

Đây là khẳng định của chúng tôi Trương Vĩnh Long – Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 trước những lo ngại của nhiều người bệnh khi 2 cơ sở y tế này nằm trong khu vực Y tế kỹ thuật cao. Hiện nay, Bệnh viện Gia An 115 vẫn nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch COVID-19, xây dựng quy trình xử lý nghiêm ngặt nếu có bệnh nhân ho, sốt.

Trước báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhiệt đới về kết quả của 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City (CIH), Sở Y tế TPHCM đã đề nghị cơ sở y tế này tạm ngưng khám và tiếp nhận điều trị bệnh nội trú mới để rà soát, đánh giá toàn bộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong bệnh viện, dự kiến tạm ngừng trong vòng 3 ngày kể từ ngày 29/7.

Sáng nay, nhiều bệnh nhân và người nhà bất ngờ khi không được phép ra vào bệnh viện. Người đến thăm bệnh hoặc chuyển đồ đạc vào bên trong phải chờ người nhà ra lấy hoặc thông qua nhân viên y tế. Một thông tin khác khiến người lo lắng hơn khi Bệnh viện Gia An 115 cùng nằm trong khu vực Y tế kỹ thuật cao với Bệnh viện Quốc tế City khiến việc thăm khám, điều trị bị ảnh hưởng.

Về vấn đề này, chúng tôi Trương Vĩnh Long – Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 chia sẻ với AloBacsi: “Tuy Bệnh viện Gia An 115 (số 5 đường 17A) và Bệnh viện CIH nằm gần nhau và cùng chủ đầu tư nhưng hoạt động độc lập và riêng biệt, mỗi bệnh viện có chiến lược và phân khúc khách hàng khác nhau, cơ chế hoạt động cũng khác biệt. Hai bệnh viện chỉ hỗ trợ nhau về mặt chuyên môn y khoa, hợp tác hội chẩn khi cần thiết nhưng từ đầu tháng 7/2020 đến nay chưa tiến hành bất cứ cuộc hội chẩn chuyên môn nào giữa hai bệnh viện”.

Do đó, vị giám đốc bệnh viện khẳng định, Gia An 115 vẫn hoạt động bình thường và đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sự an toàn tốt nhất cho người bệnh đến khám và điều trị.

Phòng khám sàng lọc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Bệnh viện Gia An 115 được đặt riêng biệt với khu khám thông thường

Các bác sĩ thăm hỏi kỹ yếu tố dịch tễ và các triệu chứng của người bệnh

TS Vĩnh Long thông tin thêm, ngay từ khi Việt Nam xuất hiện các ca bệnh COVID-19 đầu tiên, đặc biệt, từ đầu tháng 7/2020, khi có thông tin về các trường hợp lây nhiễm tại Đà Nẵng và khi TPHCM thắt chặt hơn nữa các vấn đề kiểm soát dịch bệnh, Bệnh viện Gia An 115 đã, đang và sẽ triển khai nghiêm ngặt hơn các biện pháp chống dịch đúng theo chỉ đạo từ Bộ Y Tế.

Cụ thể, ngay từ cổng Bệnh viện Gia An 115, người bệnh và thân nhân được đo nhiệt độ, điền tờ khai y tế theo biểu mẫu. Những người bệnh không có triệu chứng nghi ngờ hoặc không có yếu tố dịch tễ sẽ đến khu vực khám (lầu 2) như thông thường.

Đặc biệt, bệnh nhân ngay khi đến Bệnh viện Gia An 115 dù không có triệu chứng sốt và ho thì vẫn được phát khẩu trang, yêu cầu sát khuẩn tay, sau đó các bác sĩ mới tiến hành thăm khám.

Bệnh viện cũng khám sàng lọc kỹ tại khu Cấp cứu và cách ly đúng chuẩn nếu có dấu hiệu bất thường. Nếu người bệnh có triệu chứng nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ thì sẽ được hướng dẫn theo lối đi riêng đến khu vực chờ và khám sàng lọc SARS-CoV-2 nằm biệt lập với tòa nhà bệnh viện. Sau đó, bệnh viện sẽ tiến hành hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới về vấn đề bệnh nhiễm và hội chẩn với Viện Pasteur về vấn đề xét nghiệm.

PGS.TS.BS Lương Ngọc Khuê kiểm tra phòng cách ly áp lực âm Bệnh viện Gia An 115 trong chuyến thăm, kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19

Tại Bệnh viện Gia An 115, có 3 phòng cách ly đúng chuẩn quốc tế là hệ thống phòng cách ly áp lực âm bao gồm: phòng đệm và phòng bệnh nhân. Không khí trong phòng này sẽ “di chuyển” theo hệ thống xử lý khí riêng để đảm bảo không khí thải ra ngoài, không còn mầm bệnh. Mỗi phòng cách ly dành cho 1 người.

Ngoài ra, các dung dịch rửa tay như xà phòng, dung dịch sát khuẩn, dung dịch rửa tay nhanh… được bố trí khắp các khu vực trong bệnh viện, như: nhà vệ sinh, khu chờ, phòng khám, phòng bệnh, thang máy, hành lang, khu vực lấy dấu vân tay khi vào/ ra bệnh viện… nhằm thuận tiện cho nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân sử dụng.

Hằng tuần, Bệnh viện Gia An 115 vẫn duy trì công tác khử khuẩn toàn bệnh viện để bảo vệ an toàn môi trường bệnh viện. Toàn bộ nhân viên bệnh viện và các bệnh nhân cũng được kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày trong suốt thời gian dịch bệnh COVID-19, kể từ tháng 2 cho đến hiện tại.

TS Vĩnh Long khẳng định: “Chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 là vấn đề cấp thiết và luôn được bệnh viện Gia An 115 chú trọng, để cùng cả nước chung tay đẩy lui, chiến thắng dịch bệnh như Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Bệnh viện Gia An 115 luôn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như đúng khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế TPHCM, để vừa làm tốt công tác khám chữa bệnh vừa mang lại sự yên tâm, tin tưởng cho các bệnh nhân”.

Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Gia An 115 – An tâm đến khám bệnh

Theo alobacsi

Cập nhật thông tin chi tiết về Viện Chiến Lược Và Chính Sách Y Tế / 2023 trên website Sept.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!