Xu Hướng 9/2022 ❤️ Thời Tiết Thành Phố Hòa Bình 7 Ngày Tới Mới Nhất ❣️ Top View | Sept.edu.vn

Xu Hướng 9/2022 # Thời Tiết Thành Phố Hòa Bình 7 Ngày Tới Mới Nhất # Top View

Xem 25,542

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Thành Phố Hòa Bình 7 Ngày Tới mới nhất ngày 27/09/2022 trên website Sept.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Thành Phố Hòa Bình 7 Ngày Tới để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 25,542 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Cập nhật lúc 23:09 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mây rải rác 25°C 94% 8.856 km/giờ
03:00 - 26/09 Nhiều mây 27°C 83% 12.132 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C 63% 9.756 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 33°C 52% 5.76 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 29°C 68% 2.916 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 73% 4.212 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 74% 10.296 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 75% 1.656 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 8.856 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 12.132 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 9.756 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 10.296 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 1.656 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Cập nhật lúc 22:06 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 74% 2.86 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 75% 0.45 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 1.41 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 90% 2.09 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 89% 5.87 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 24°C 89% 6.12 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 93% 5.06 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 22°C / 23°C 94% 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6.43 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:06 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 24°C / 32°C 62% 2.99 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 63% 4.77 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 4.77 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 92% 2.53 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 91% 1.61 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 89% 2.19 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 86% 1.57 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 61% 3.1 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 3.42 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 97% 2.03 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 92% 3.14 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 79% 2.54 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 89% 3.78 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 70% 3.78 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 22°C / 27°C 66% 2.55 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây cụm 22°C / 27°C 66% 2.4 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 22°C / 28°C 62% 2.7 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 21°C / 29°C 60% 1.96 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 21°C / 30°C 54% 2.28 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 22°C / 32°C 52% 2.71 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 23°C / 31°C 56% 3.11 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Bầu trời quang đãng 22°C / 30°C 52% 3.11 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 19°C / 29°C 50% 2.67 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 19°C / 29°C 45% 2.13 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 20°C / 28°C 43% 3.54 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây cụm 19°C / 26°C 48% 3.23 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 18°C / 23°C 62% 3.2 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 18°C / 22°C 69% 3.45 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 51% 3.13 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 20°C / 28°C 50% 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 23°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 22°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.91 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì Huyện Chương Mỹ Huyện Đan Phượng Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Huyện Hoài Đức Huyện Mê Linh Huyện Mỹ Đức Huyện Phú Xuyên Huyện Phúc Thọ Huyện Quốc Oai Huyện Sóc Sơn Huyện Thạch Thất Huyện Thanh Oai Huyện Thanh Trì Huyện Thường Tín Huyện Ứng Hòa Quận Ba Đình Quận Bắc Từ Liêm Quận Cầu Giấy Quận Đống Đa Quận Hà Đông Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Tây Hồ Quận Thanh Xuân Sơn Tây

Thời tiết Hải Phòng

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay

Cập nhật lúc 23:09 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 26°C 100% 7.524 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C 87% 6.804 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C 73% 6.336 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 30°C 67% 7.92 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 76% 1.944 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 77% 5.04 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 83% 8.82 km/giờ
21:00 - 26/09 Ít mưa 25°C 89% 10.872 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 7.524 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 1.944 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 8.82 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.872 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Cập nhật lúc 21:02 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 83% 2.55 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 3.14 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 4.56 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 2.86 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 25°C 91% 4.92 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 85% 5.85 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 24°C 96% 3.8 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 89% 5.36 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.36 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:02 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 5.51 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 8.99 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 8.99 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 3.84 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 89% 2.29 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 87% 3.65 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 2.79 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa vừa 26°C / 30°C 71% 5.21 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 26°C / 26°C 91% 5.21 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 4.08 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 27°C / 28°C 86% 5.07 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 5.08 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 83% 7.98 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 75% 7.98 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 24°C / 26°C 72% 5.9 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây cụm 24°C / 27°C 70% 5.48 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 24°C / 27°C 67% 4.56 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 24°C / 28°C 64% 3.97 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 28°C 61% 3.8 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 29°C 62% 4.45 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 29°C 65% 5.13 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 25°C / 28°C 61% 5.93 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 23°C / 27°C 57% 5.44 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Bầu trời quang đãng 23°C / 27°C 51% 4.75 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 22°C / 26°C 49% 7.35 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 55% 6.13 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 73% 6.43 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 74% 6.9 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây cụm 22°C / 26°C 60% 5.82 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 23°C / 26°C 59% 6.01 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 8.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 8.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 7.98 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.98 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 5.44 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 7.35 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.9 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 6.01 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Dương Huyện An Lão Huyện Bạch Long Vĩ Huyện Cát Hải Huyện Kiến Thuỵ Huyện Thuỷ Nguyên Huyện Tiên Lãng Huyện Vĩnh Bảo Quận Đồ Sơn Quận Dương Kinh Quận Hải An Quận Hồng Bàng Quận Kiến An Quận Lê Chân Quận Ngô Quyền

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc hôm nay

Cập nhật lúc 23:09 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mây rải rác 25°C 86% 8.676 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 79% 10.476 km/giờ
06:00 - 26/09 Nhiều mây 31°C 61% 3.456 km/giờ
09:00 - 26/09 Mây rải rác 32°C 59% 6.192 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 29°C 65% 2.988 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 28°C 70% 6.768 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 74% 8.316 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 74% 6.192 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.676 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 10.476 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 6.192 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 8.316 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 6.192 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai

Cập nhật lúc 23:09 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 74% 2.23 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 73% 2.02 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 80% 0.86 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 1.9 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 92% 3.57 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 94% 4.03 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 95% 3.32 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:09 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 23°C / 32°C 60% 2.44 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 59% 3.78 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 3.78 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 92% 2.13 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 93% 1.31 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 91% 1.92 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 89% 1.55 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 60% 2.34 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 24°C / 27°C 85% 2.7 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 2 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 95% 2.53 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 80% 2 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 90% 2.95 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 69% 2.95 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 21°C / 28°C 65% 1.89 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây rải rác 21°C / 28°C 66% 1.88 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 21°C / 29°C 62% 2.37 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 20°C / 29°C 60% 1.77 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 20°C / 30°C 53% 1.86 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 20°C / 32°C 53% 2.24 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 55% 2.67 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 20°C / 31°C 51% 2.49 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 19°C / 29°C 49% 2.07 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 19°C / 29°C 46% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 18°C / 28°C 44% 2.78 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 18°C / 26°C 47% 2.68 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 18°C / 24°C 59% 2.62 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 17°C / 22°C 69% 2.48 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 19°C / 28°C 51% 2.44 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 18°C / 28°C 50% 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 26°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 24°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 22°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Đảo Huyện Tam Dương Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc Phúc Yên Vĩnh Yên

Thời tiết Bắc Ninh

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 23:09 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mây rải rác 25°C 85% 9.54 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 77% 13.428 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C 61% 9.792 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 32°C 57% 6.66 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 28°C 74% 7.02 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 76% 2.196 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 76% 8.964 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 79% 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 13.428 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 7.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 8.964 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 1.692 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 23:09 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 73% 3.04 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 75% 0.92 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 86% 0.87 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 86% 1.69 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 87% 6.58 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 86% 6.48 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 93% 5.53 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 22°C / 23°C 93% 5.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.87 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.53 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:09 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 24°C / 32°C 62% 3.23 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 63% 5.15 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 5.15 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 92% 2.62 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 91% 1.68 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 89% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 1.72 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 62% 3.4 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 87% 3.6 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 96% 2.27 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 3.42 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 2.77 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 87% 4.36 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 70% 4.36 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 22°C / 27°C 66% 2.94 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây cụm 22°C / 27°C 66% 2.74 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây thưa 22°C / 28°C 62% 2.8 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 21°C / 29°C 59% 2.19 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 21°C / 30°C 54% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 22°C / 32°C 52% 2.92 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 31°C 56% 3.36 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 23°C / 30°C 52% 3.47 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 20°C / 29°C 49% 3.04 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 20°C / 29°C 44% 2.48 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 20°C / 27°C 43% 4.03 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây cụm 19°C / 26°C 47% 3.68 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 18°C / 22°C 64% 3.65 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 18°C / 22°C 69% 3.91 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 20°C / 27°C 51% 3.45 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 20°C / 28°C 49% 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 22°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 22°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 3.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Từ Sơn

Thời tiết Hưng Yên

Dự báo thời tiết Hưng Yên hôm nay

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 25°C 85% 9.144 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 78% 14.94 km/giờ
06:00 - 26/09 Nhiều mây 31°C 61% 11.412 km/giờ
09:00 - 26/09 Mây rải rác 33°C 56% 8.064 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 78% 6.156 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 84% 1.692 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 90% 2.016 km/giờ
21:00 - 26/09 Ít mưa 24°C 94% 1.548 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.144 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 14.94 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 11.412 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 8.064 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 2.016 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.548 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên ngày mai

Cập nhật lúc 21:03 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 0.56 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 0.32 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 2.76 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 97% 3.36 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 95% 5.97 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 96% 5.25 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 94% 5.16 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 95% 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.32 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 5.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:03 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 25°C / 31°C 64% 4.16 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 67% 7.14 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 7.14 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 3.12 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 1.83 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 1.96 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 64% 4.28 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 4.69 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 94% 2.57 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 3.79 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 3.7 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 89% 5.5 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 74% 5.5 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 71% 3.91 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 71% 3.65 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 23°C / 28°C 65% 3.53 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 22°C / 28°C 62% 2.77 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Bầu trời quang đãng 22°C / 29°C 57% 2.97 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 23°C / 30°C 56% 3.53 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 30°C 60% 3.99 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 24°C / 29°C 56% 4.33 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 21°C / 28°C 54% 3.85 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 21°C / 28°C 48% 3.03 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 22°C / 27°C 45% 5.25 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây cụm 20°C / 25°C 51% 4.36 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 64% 4.44 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 19°C / 22°C 71% 5.2 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 21°C / 27°C 55% 4.44 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 22°C / 27°C 55% 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 7.14 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 7.14 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 22°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 4.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Phù Cừ Huyện Tiên Lữ Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm Huyện Yên Mỹ Thành Phố Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào

Thời tiết Hải Dương

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mây rải rác 26°C 86% 10.26 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C 78% 12.888 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C 65% 6.12 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 31°C 64% 8.676 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 77% 5.868 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 77% 3.06 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 82% 3.132 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 88% 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 10.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 12.888 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 8.676 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 5.868 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.248 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương ngày mai

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 82% 0.89 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 1.21 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 1.17 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 2.41 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 91% 5.46 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 88% 4.4 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 96% 4.29 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 93% 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 25°C / 31°C 66% 4.12 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 67% 6.9 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 6.9 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 91% 3.15 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 90% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 2.98 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 2.19 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 4.25 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 89% 4.25 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 3.08 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 4.13 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 79% 3.75 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 86% 6.02 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 73% 6.02 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 23°C / 27°C 70% 4.25 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây cụm 23°C / 27°C 69% 3.97 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 23°C / 28°C 65% 3.65 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 23°C / 28°C 62% 2.93 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Bầu trời quang đãng 23°C / 29°C 58% 2.99 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 23°C / 30°C 57% 3.59 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 30°C 61% 4.09 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 24°C / 29°C 56% 4.53 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 21°C / 28°C 53% 4.06 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Bầu trời quang đãng 21°C / 28°C 48% 3.37 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 21°C / 27°C 46% 5.56 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây cụm 20°C / 25°C 52% 4.67 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 68% 4.86 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 19°C / 22°C 71% 5.32 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 21°C / 26°C 55% 4.49 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 22°C / 27°C 55% 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.9 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 6.9 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 6.02 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.02 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 22°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 4.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Chí Linh Huyện Bình Giang Huyện Cẩm Giàng Huyện Gia Lộc Huyện Kim Thành Huyện Nam Sách Huyện Ninh Giang Huyện Thanh Hà Huyện Thanh Miện Huyện Tứ Kỳ Thành Phố Hải Dương Thị xã Kinh Môn

Thời tiết Thái Bình

Dự báo thời tiết Thái Bình hôm nay

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Ít mây 26°C 85% 10.8 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 78% 14.94 km/giờ
06:00 - 26/09 Mây rải rác 30°C 63% 11.16 km/giờ
09:00 - 26/09 Mây rải rác 31°C 64% 12.492 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 75% 6.12 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 77% 6.192 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 88% 11.628 km/giờ
21:00 - 26/09 Ít mưa 24°C 95% 14.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 10.8 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 14.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 11.16 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 12.492 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 6.192 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 11.628 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 14.22 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình ngày mai

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 88% 3.81 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 4.65 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 97% 7.21 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 95% 5.91 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 6.17 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 96% 5.16 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 93% 6.61 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 7.95 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 7.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 5.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 6.17 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 6.61 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 7.95 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 67% 5.42 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 69% 9.21 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 9.21 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 3.66 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 1.9 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 2.99 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 2.52 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 5.04 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 26°C / 26°C 90% 5.04 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 3.5 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 27°C / 28°C 88% 4.5 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 4.88 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 7.47 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 76% 7.47 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 73% 5.52 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 72% 5.1 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 24°C / 27°C 67% 4.49 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 24°C / 28°C 65% 3.74 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 28°C 61% 3.72 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 29°C 61% 4.37 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 29°C 64% 4.94 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 25°C / 29°C 60% 5.66 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 23°C / 27°C 58% 5.18 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 23°C / 27°C 51% 4.33 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 23°C / 26°C 48% 7.12 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 54% 5.75 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 68% 5.97 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 74% 6.82 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 59% 5.8 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 23°C / 26°C 59% 5.74 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.42 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 9.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 9.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 7.47 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.47 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.82 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 5.8 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 5.74 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng Huyện Hưng Hà Huyện Kiến Xương Huyện Quỳnh Phụ Huyện Thái Thụy Huyện Tiền Hải Huyện Vũ Thư Thành Phố Thái Bình

Thời tiết Nam Định

Dự báo thời tiết Nam Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 22:07 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Ít mây 25°C 82% 10.44 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C 73% 16.524 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 33°C 53% 12.6 km/giờ
09:00 - 26/09 Mây rải rác 31°C 63% 12.312 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 77% 6.372 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 79% 4.896 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 90% 7.74 km/giờ
21:00 - 26/09 Ít mưa 24°C 95% 11.664 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 16.524 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 12.6 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 12.312 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 6.372 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 11.664 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định ngày mai

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 1.85 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 2.8 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 97% 5.56 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 97% 4.83 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 6.46 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 97% 5.03 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 93% 5.5 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 93% 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6.46 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 6.43 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây cụm 26°C / 31°C 66% 4.89 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 69% 8.47 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 8.47 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 3.45 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 86% 2.68 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 2.26 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 4.8 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 26°C / 26°C 90% 5.03 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa cường độ nặng 26°C / 26°C 93% 3.03 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 4.13 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 4.39 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 88% 6.62 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 75% 6.62 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 73% 4.81 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 72% 4.46 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 24°C / 27°C 67% 4.1 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 23°C / 28°C 64% 3.31 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Bầu trời quang đãng 23°C / 28°C 59% 3.4 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 30°C 59% 4.02 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 30°C 62% 4.53 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 25°C / 29°C 59% 5.09 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 22°C / 28°C 57% 4.6 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 22°C / 28°C 50% 3.72 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 22°C / 27°C 47% 6.32 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 53% 5.12 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 65% 5.32 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 73% 6.17 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây cụm 22°C / 26°C 57% 5.24 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 23°C / 26°C 58% 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Hôm nay , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 8.47 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 8.47 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6.62 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.62 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 6.32 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.17 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 5.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy Huyện Hải Hậu Huyện Mỹ Lộc Huyện Nam Trực Huyện Nghĩa Hưng Huyện Trực Ninh Huyện Vụ Bản Huyện Xuân Trường Huyện Ý Yên Thành Phố Nam Định

Thời tiết Ninh Bình

Dự báo thời tiết Ninh Bình hôm nay

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 25°C 84% 7.452 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 79% 15.444 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C 63% 14.652 km/giờ
09:00 - 26/09 Mây rải rác 31°C 63% 11.844 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 79% 4.644 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 80% 5.112 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 91% 5.256 km/giờ
21:00 - 26/09 Ít mưa 24°C 97% 10.692 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 15.444 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 14.652 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 11.844 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 10.692 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình ngày mai

Cập nhật lúc 21:03 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.43 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 2.88 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 5.93 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 97% 5.32 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 92% 8.24 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 97% 6.59 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 94% 6.63 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 94% 7.58 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 8.24 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 6.59 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6.63 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 7.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:03 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây cụm 26°C / 31°C 65% 4.81 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 69% 8.57 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 8.57 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 3.49 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 1.9 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 4.9 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 26°C / 26°C 91% 5.67 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa cường độ nặng 26°C / 26°C 93% 2.71 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 91% 3.89 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 84% 4.32 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 91% 6.23 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 76% 6.23 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 74% 4.51 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 74% 4.18 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây cụm 24°C / 27°C 67% 4 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 23°C / 28°C 64% 3.23 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Bầu trời quang đãng 23°C / 28°C 59% 3.33 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 23°C / 29°C 58% 3.9 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 30°C 62% 4.41 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 58% 4.88 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 22°C / 28°C 57% 4.37 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 22°C / 28°C 50% 3.51 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 23°C / 27°C 47% 5.97 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Nhiều mây 21°C / 25°C 53% 4.83 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 62% 5.04 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 73% 5.98 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây cụm 22°C / 26°C 57% 5.08 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 58% 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Hôm nay , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 8.57 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 8.57 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.67 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.23 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.23 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.86 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh Huyện Yên Mô Tam Điệp Thành Phố Ninh Bình

Thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam hôm nay

Cập nhật lúc 21:03 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 25°C 85% 8.928 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C 71% 15.588 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 33°C 50% 12.852 km/giờ
09:00 - 26/09 Mây rải rác 33°C 56% 8.46 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 80% 5.832 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 85% 1.98 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 91% 1.8 km/giờ
21:00 - 26/09 Ít mưa 24°C 95% 1.008 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 8.928 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 15.588 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 12.852 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 8.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 5.832 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.008 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam ngày mai

Cập nhật lúc 21:04 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 0.29 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 0.33 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 2.79 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 97% 3.53 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 95% 6.35 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 96% 5.62 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 94% 5.66 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 95% 5.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 6.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 5.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:04 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 25°C / 31°C 64% 4.02 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 67% 6.9 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 6.9 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 3.05 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 1.8 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 2.33 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 1.87 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 63% 4.16 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 89% 4.7 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 95% 2.37 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 3.62 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 3.56 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 90% 5.18 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 74% 5.18 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 71% 3.67 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 71% 3.43 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 23°C / 28°C 65% 3.41 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 22°C / 28°C 62% 2.64 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 22°C / 29°C 57% 2.86 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 23°C / 30°C 55% 3.4 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 30°C 60% 3.85 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 24°C / 29°C 56% 4.12 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 21°C / 28°C 54% 3.63 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 21°C / 28°C 48% 2.86 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 22°C / 27°C 45% 4.95 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây cụm 20°C / 25°C 51% 4.12 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 62% 4.18 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 19°C / 22°C 71% 4.93 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 21°C / 27°C 54% 4.24 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 22°C / 27°C 55% 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 6.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 22°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 4.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục Huyện Kim Bảng Huyện Lý Nhân Huyện Thanh Liêm Phủ Lý Thị xã Duy Tiên

Thời tiết Lào Cai

Dự báo thời tiết Lào Cai hôm nay

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 24°C 84% 1.044 km/giờ
03:00 - 26/09 Nhiều mây 26°C 75% 3.456 km/giờ
06:00 - 26/09 Nhiều mây 30°C 58% 5.76 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mây 32°C 50% 4.536 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời quang 26°C 76% 2.556 km/giờ
15:00 - 26/09 Ít mây 25°C 77% 2.952 km/giờ
18:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C 79% 2.808 km/giờ
21:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C 82% 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 1.044 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 2.952 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 2.808 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 3.096 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Cập nhật lúc 22:06 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mây cụm 24°C / 25°C 79% 0.78 km/giờ
04:00 - 27/09 Mây cụm 24°C / 24°C 82% 0.86 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 25°C 80% 0.63 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 31°C / 34°C 54% 0.79 km/giờ
13:00 - 27/09 Mây cụm 33°C / 35°C 49% 1.69 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 1.23 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 0.69 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 0.63 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 0.63 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 35°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:06 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 21°C / 34°C 50% 1.98 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mây rải rác 23°C / 33°C 45% 2.39 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 84% 2.61 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 1.76 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 1.97 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 87% 1.59 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 74% 1.75 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 55% 2.02 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 72% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 97% 1.71 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 99% 2.26 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 24°C / 27°C 87% 2.51 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 86% 2.41 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 67% 2.24 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 65% 1.85 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 63% 1.83 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 66% 1.76 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 57% 2 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 54% 1.57 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 58% 1.6 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 54% 1.77 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 50% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây rải rác 21°C / 30°C 49% 1.49 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây cụm 21°C / 26°C 62% 1.39 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 18°C / 29°C 43% 2.33 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 17°C / 29°C 40% 1.93 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 17°C / 29°C 37% 2.53 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây rải rác 18°C / 26°C 56% 2.42 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 19°C / 29°C 48% 2.21 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây thưa 19°C / 29°C 47% 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 34°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 29°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 29°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 29°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 26°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà Huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Yên Huyện Bát Xát Huyện Mường Khương Huyện Si Ma Cai Huyện Văn Bàn Thành Phố Lào Cai Thị xã Sa Pa

Thời tiết Yên Bái

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Cập nhật lúc 22:06 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời quang 24°C 83% 3.996 km/giờ
03:00 - 26/09 Ít mây 28°C 69% 5.292 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mây 33°C 51% 3.528 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mây 32°C 55% 0.396 km/giờ
12:00 - 26/09 Nhiều mây 29°C 68% 2.052 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 70% 4.896 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 73% 5.256 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 79% 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 5.292 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 0.396 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 7.308 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái ngày mai

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 74% 1.6 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 79% 2.25 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 82% 2.94 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 78% 1.93 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 1.05 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 97% 1.2 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 95% 1.99 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 95% 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 21°C / 33°C 56% 1.84 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 52% 2.51 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 99% 2.57 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 89% 1.46 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 92% 1.38 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 25°C / 29°C 92% 1.59 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 91% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 56% 1.73 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 1.69 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 99% 2.02 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 26°C 99% 1.9 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 78% 1.8 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 91% 1.93 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 67% 1.93 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 20°C / 28°C 64% 1.67 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 64% 2.03 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 20°C / 29°C 62% 2.07 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 19°C / 29°C 59% 2.05 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 19°C / 31°C 52% 1.84 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 19°C / 31°C 55% 1.72 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 53% 1.98 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 18°C / 31°C 50% 1.99 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 18°C / 30°C 47% 1.76 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 19°C / 28°C 49% 1.25 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 17°C / 29°C 44% 2.13 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 17°C / 27°C 44% 1.79 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 17°C / 26°C 50% 2.24 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 17°C / 22°C 67% 1.35 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 17°C / 28°C 51% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 16°C / 28°C 49% 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 31°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 30°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 29°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 27°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 26°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 22°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 28°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên Huyện Mù Căng Chải Huyện Trạm Tấu Huyện Trấn Yên Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên Huyện Yên Bình Nghĩa Lộ Thành Phố Yên Bái

Thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 20°C 88% 2.196 km/giờ
03:00 - 26/09 Nhiều mây 23°C 75% 2.088 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mây 29°C 54% 3.06 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mây 32°C 40% 4.68 km/giờ
12:00 - 26/09 Nhiều mây 25°C 70% 5.148 km/giờ
15:00 - 26/09 Nhiều mây 22°C 85% 4.068 km/giờ
18:00 - 26/09 Mây rải rác 20°C 93% 3.636 km/giờ
21:00 - 26/09 Mây rải rác 19°C 97% 2.808 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 40%, tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.808 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu ngày mai

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mây cụm 22°C / 23°C 88% 0.96 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 22°C / 22°C 90% 0.99 km/giờ
07:00 - 27/09 Mây cụm 23°C / 24°C 86% 1.15 km/giờ
10:00 - 27/09 Mây cụm 30°C / 32°C 55% 1.31 km/giờ
13:00 - 27/09 Mây cụm 33°C / 35°C 43% 1.11 km/giờ
16:00 - 27/09 Nhiều mây 30°C / 34°C 64% 1.62 km/giờ
19:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 25°C 84% 1.74 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 35°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.45 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 21°C / 33°C 48% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mây rải rác 22°C / 32°C 44% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 70% 2.9 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 73% 1.72 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 70% 2.03 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 82% 1.37 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 70% 1.65 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 58% 1.69 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 63% 2.05 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 94% 1.37 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 1.89 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 22°C / 25°C 94% 2.21 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 76% 2.36 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 69% 2.09 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 64% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 64% 1.74 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 68% 1.65 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 58% 1.66 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 55% 1.31 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 20°C / 31°C 54% 1.59 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 53% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 50% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây rải rác 20°C / 29°C 54% 1.47 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 71% 1.43 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 18°C / 29°C 44% 2.06 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 17°C / 28°C 39% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 16°C / 29°C 36% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây rải rác 17°C / 26°C 50% 2.33 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 18°C / 28°C 49% 1.99 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây thưa 18°C / 28°C 48% 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 29°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 39% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 29°C , độ ẩm 36% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 26°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Thành Phố Lai Châu

Thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 20°C 88% 2.196 km/giờ
03:00 - 26/09 Nhiều mây 23°C 75% 2.088 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mây 29°C 54% 3.06 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mây 32°C 40% 4.68 km/giờ
12:00 - 26/09 Nhiều mây 25°C 70% 5.148 km/giờ
15:00 - 26/09 Nhiều mây 22°C 85% 4.068 km/giờ
18:00 - 26/09 Mây rải rác 20°C 93% 3.636 km/giờ
21:00 - 26/09 Mây rải rác 19°C 97% 2.808 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 40%, tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.808 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên ngày mai

Cập nhật lúc 00:21 - 27/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 28/09 Mây cụm 21°C / 21°C 93% 1.11 km/giờ
04:00 - 28/09 Nhiều mây 20°C / 20°C 97% 0.83 km/giờ
07:00 - 28/09 Nhiều mây 21°C / 22°C 90% 0.69 km/giờ
10:00 - 28/09 Mây cụm 29°C / 31°C 54% 1.21 km/giờ
13:00 - 28/09 Mây cụm 31°C / 32°C 50% 1.65 km/giờ
16:00 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 85% 1.13 km/giờ
19:00 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 95% 1.25 km/giờ
22:00 - 28/09 Nhiều mây 22°C / 22°C 96% 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 01:00 ngày 28/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 04:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 07:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 10:00 ngày 28/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 13:00 ngày 28/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 16:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 19:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 22:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:21 - 27/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 21°C / 32°C 43% 1.92 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mây rải rác 21°C / 32°C 40% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 64% 3.76 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 67% 1.85 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 75% 1.46 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 70% 1.31 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 69% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 20°C / 32°C 51% 1.53 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 20°C / 32°C 53% 1.79 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 92% 0.76 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 22°C / 25°C 99% 1.48 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 95% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 64% 2.53 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Nhiều mây 21°C / 25°C 68% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 20°C / 27°C 56% 2.16 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây cụm 20°C / 28°C 54% 2.02 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây cụm 20°C / 28°C 55% 2.01 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 20°C / 30°C 46% 1.84 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 20°C / 31°C 44% 1.55 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây rải rác 20°C / 31°C 43% 1.89 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 20°C / 31°C 41% 1.98 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 31°C 43% 2.17 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 19°C / 30°C 42% 1.87 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây cụm 19°C / 26°C 58% 1.96 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 18°C / 29°C 39% 1.88 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 16°C / 28°C 34% 2.02 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 15°C / 29°C 30% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây rải rác 16°C / 25°C 48% 2.2 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây thưa 17°C / 27°C 47% 2.23 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây thưa 17°C / 27°C 45% 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 29°C , độ ẩm 39% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 28°C , độ ẩm 34% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 29°C , độ ẩm 30% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 25°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 27°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 27°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.35 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà Huyện Mường Nhé Huyện Nậm Pồ Huyện Tủa Chùa Huyện Tuần Giáo Thị xã Mường Lay

Thời tiết Sơn La

Dự báo thời tiết Sơn La hôm nay

Cập nhật lúc 22:06 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mây rải rác 19°C 94% 0.72 km/giờ
03:00 - 26/09 Nhiều mây 24°C 74% 2.196 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mây 30°C 52% 4.32 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời quang 28°C 64% 5.508 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 89% 4.248 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 20°C 88% 1.8 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 19°C 91% 2.628 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 19°C 94% 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.052 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La ngày mai

Cập nhật lúc 00:21 - 27/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 28/09 Nhiều mây 20°C / 20°C 91% 0.67 km/giờ
04:00 - 28/09 Nhiều mây 19°C / 20°C 93% 0.55 km/giờ
07:00 - 28/09 Nhiều mây 21°C / 21°C 88% 0.92 km/giờ
10:00 - 28/09 Mây cụm 26°C / 26°C 69% 0.6 km/giờ
13:00 - 28/09 Nhiều mây 23°C / 23°C 85% 1.83 km/giờ
16:00 - 28/09 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 85% 1.49 km/giờ
19:00 - 28/09 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 98% 0.88 km/giờ
22:00 - 28/09 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 98% 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 01:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 04:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 07:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 10:00 ngày 28/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 13:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 16:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 19:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 22:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:21 - 27/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 19°C / 31°C 47% 2.2 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mây cụm 19°C / 30°C 45% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 91% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 77% 1.7 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 82% 1.65 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 84% 1.56 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 79% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mây cụm 18°C / 30°C 50% 2.24 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 18°C / 28°C 72% 1.78 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 21°C / 25°C 95% 1.29 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 22°C / 23°C 100% 1.72 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 85% 2.23 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 84% 2.36 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 18°C / 23°C 69% 2.09 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 18°C / 25°C 60% 2.18 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây cụm 19°C / 26°C 58% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây cụm 19°C / 27°C 58% 2.17 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 18°C / 27°C 52% 2.37 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 16°C / 28°C 47% 1.91 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 16°C / 29°C 47% 2.1 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 16°C / 29°C 46% 2.36 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 17°C / 29°C 46% 2.5 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 16°C / 28°C 44% 2.18 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây cụm 16°C / 24°C 55% 1.77 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 12°C / 27°C 41% 2.58 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 12°C / 26°C 38% 2.22 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây rải rác 12°C / 26°C 35% 2.46 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 15°C / 21°C 59% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 15°C / 26°C 49% 2.44 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 15°C / 25°C 48% 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 31°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 30°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 23°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 28°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 29°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 29°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 29°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 28°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 24°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 12°C / 27°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 12°C / 26°C , độ ẩm 38% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 12°C / 26°C , độ ẩm 35% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 21°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 26°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 25°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Vân Hồ Huyện Yên Châu Thành Phố Sơn La

Thời tiết Hòa Bình

Dự báo thời tiết Hòa Bình hôm nay

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 88% 4.572 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 80% 7.308 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C 66% 8.532 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C 67% 1.404 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 78% 5.04 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 81% 5.76 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 88% 5.796 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 92% 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 8.532 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 1.404 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.564 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Cập nhật lúc 00:21 - 27/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 88% 1.61 km/giờ
04:00 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 0.99 km/giờ
07:00 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 0.86 km/giờ
10:00 - 28/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 1.56 km/giờ
13:00 - 28/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 98% 2.71 km/giờ
16:00 - 28/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 3 km/giờ
19:00 - 28/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 99% 2.24 km/giờ
22:00 - 28/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 99% 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 01:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 04:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 07:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 10:00 ngày 28/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 13:00 ngày 28/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 16:00 ngày 28/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 19:00 ngày 28/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 22:00 ngày 28/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.54 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:21 - 27/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 23°C / 32°C 65% 2.51 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 64% 4.15 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 24°C / 24°C 98% 4.15 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 92% 2.26 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 92% 1.24 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 90% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 90% 1.62 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 64% 2.34 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 2.85 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 2 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 27°C 96% 2.36 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 85% 2.1 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 93% 2.88 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 76% 2.88 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 21°C / 27°C 71% 1.96 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây cụm 21°C / 27°C 71% 2.1 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 66% 2.69 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 20°C / 29°C 64% 2.11 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 20°C / 30°C 57% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 20°C / 31°C 56% 2.29 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 58% 2.58 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 20°C / 30°C 56% 2.54 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 19°C / 29°C 55% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 19°C / 28°C 50% 1.89 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 18°C / 28°C 48% 2.99 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây cụm 18°C / 26°C 52% 2.37 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 19°C / 25°C 58% 2.52 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 18°C / 22°C 72% 2.5 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 19°C / 27°C 57% 2.43 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 18°C / 27°C 56% 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 26°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 22°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong Huyện Đà Bắc Huyện Kim Bôi Huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Thủy Huyện Lương Sơn Huyện Mai Châu Huyện Tân Lạc Huyện Yên Thủy Thành Phố Hòa Bình

Thời tiết Hà Giang

Dự báo thời tiết Hà Giang hôm nay

Cập nhật lúc 21:04 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C 87% 3.996 km/giờ
03:00 - 26/09 Mây rải rác 29°C 67% 2.592 km/giờ
06:00 - 26/09 Nhiều mây 35°C 42% 4.5 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mây 34°C 50% 3.348 km/giờ
12:00 - 26/09 Nhiều mây 27°C 72% 2.412 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 75% 4.896 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 82% 6.732 km/giờ
21:00 - 26/09 Mây rải rác 23°C 83% 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 2.592 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 42%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 2.412 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 6.552 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 22°C / 23°C 82% 1.77 km/giờ
04:00 - 27/09 Mây cụm 22°C / 22°C 83% 1.62 km/giờ
07:00 - 27/09 Mây cụm 24°C / 24°C 79% 1.76 km/giờ
10:00 - 27/09 Mây rải rác 32°C / 34°C 46% 1.33 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 70% 1.03 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 91% 0.64 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 94% 0.52 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 96% 0.39 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 34°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 20°C / 32°C 52% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mây rải rác 22°C / 32°C 49% 2.45 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 93% 2.49 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 94% 1.37 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 95% 1.55 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 24°C / 28°C 96% 1.53 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 95% 1.66 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 55% 1.7 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 80% 1.57 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 99% 2.01 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 74% 1.78 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 96% 2.58 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 19°C / 26°C 63% 2.47 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 63% 1.42 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây cụm 20°C / 27°C 64% 1.88 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 63% 1.73 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 59% 1.9 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 20°C / 30°C 52% 1.77 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 62% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 57% 2.35 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 18°C / 30°C 48% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây rải rác 18°C / 29°C 43% 1.6 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 18°C / 28°C 46% 2.06 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 17°C / 28°C 41% 2.32 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 16°C / 27°C 41% 2.35 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây rải rác 16°C / 24°C 47% 2.44 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 17°C / 22°C 63% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 18°C / 28°C 46% 2 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 16°C / 28°C 43% 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 30°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 29°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 27°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 24°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 22°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 28°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê Huyện Bắc Quang Huyện Đồng Văn Huyện Hoàng Su Phì Huyện Mèo Vạc Huyện Quản Bạ Huyện Quang Bình Huyện Vị Xuyên Huyện Xín Mần Huyện Yên Minh Thành Phố Hà Giang

Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết Tuyên Quang hôm nay

Cập nhật lúc 22:06 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Ít mây 24°C 89% 2.664 km/giờ
03:00 - 26/09 Ít mây 29°C 69% 4.536 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mây 34°C 45% 4.032 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 30°C 67% 2.736 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 28°C 69% 1.836 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 76% 3.888 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 80% 4.896 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 83% 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 2.664 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 1.836 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 3.888 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 5.364 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang ngày mai

Cập nhật lúc 00:21 - 27/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 28/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 84% 1.16 km/giờ
04:00 - 28/09 Nhiều mây 23°C / 24°C 87% 1.3 km/giờ
07:00 - 28/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 83% 1.21 km/giờ
10:00 - 28/09 Nhiều mây 27°C / 29°C 74% 0.53 km/giờ
13:00 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 1.06 km/giờ
16:00 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 99% 0.67 km/giờ
19:00 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 99% 0.66 km/giờ
22:00 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 99% 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 01:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 04:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 07:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 10:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 13:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 16:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 19:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 22:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.62 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:21 - 27/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 21°C / 33°C 53% 1.84 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 51% 2.69 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 2.69 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 92% 1.53 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 95% 1.37 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 95% 1.68 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 23°C / 29°C 93% 1.65 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 54% 1.59 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 80% 1.83 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 2.13 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 98% 1.97 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 74% 1.68 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 91% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 63% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 60% 1.42 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 61% 1.91 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 59% 1.91 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 19°C / 29°C 56% 1.9 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 19°C / 30°C 50% 1.73 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 19°C / 31°C 53% 1.65 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 52% 2.34 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 19°C / 31°C 47% 2 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 18°C / 30°C 43% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 18°C / 29°C 44% 1.8 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 17°C / 28°C 40% 2.07 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 16°C / 27°C 42% 2.33 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 17°C / 24°C 53% 2.27 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 17°C / 22°C 66% 1.59 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 18°C / 28°C 47% 1.67 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 16°C / 28°C 45% 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 31°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 30°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 29°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 27°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 24°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 22°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 28°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa Huyện Hàm Yên Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Sơn Dương Huyện Yên Sơn Thành Phố Tuyên Quang

Thời tiết Phú Thọ

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Cập nhật lúc 21:04 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 24°C 86% 6.588 km/giờ
03:00 - 26/09 Nhiều mây 28°C 72% 9.36 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mây 34°C 50% 4.356 km/giờ
09:00 - 26/09 Mây rải rác 32°C 56% 2.916 km/giờ
12:00 - 26/09 Mây rải rác 29°C 64% 2.232 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 71% 6.552 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 79% 7.992 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 80% 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 9.36 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 4.356 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 2.232 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 7.992 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 9.288 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ ngày mai

Cập nhật lúc 22:06 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 79% 2.13 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 25°C 80% 2.5 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 84% 1.87 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 83% 0.86 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 95% 2.37 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 97% 2.98 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 23°C 96% 2.76 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 98% 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:06 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 22°C / 33°C 60% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 57% 3.1 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 99% 3.1 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 91% 1.82 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 93% 1.22 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 91% 1.61 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 60% 1.73 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 83% 2.15 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 98% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 26°C 98% 2.01 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 80% 1.62 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 92% 2.22 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 70% 2.22 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 20°C / 27°C 66% 1.61 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 67% 1.95 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 20°C / 29°C 63% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 19°C / 29°C 61% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 19°C / 30°C 54% 1.73 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 20°C / 31°C 55% 1.84 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 55% 2.26 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 18°C / 31°C 53% 2.06 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 18°C / 30°C 50% 1.92 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 18°C / 29°C 48% 1.37 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 17°C / 28°C 45% 2.33 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 17°C / 27°C 48% 2.11 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 18°C / 25°C 56% 2.21 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 17°C / 22°C 70% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 18°C / 28°C 53% 1.84 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 16°C / 28°C 51% 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 30°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 29°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 27°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 22°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 28°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê Huyện Đoan Hùng Huyện Hạ Hoà Huyện Lâm Thao Huyện Phù Ninh Huyện Tam Nông Huyện Tân Sơn Huyện Thanh Ba Huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Thuỷ Huyện Yên Lập Thị xã Phú Thọ Việt Trì

Thời tiết Thái Nguyên

Dự báo thời tiết Thái Nguyên hôm nay

Cập nhật lúc 22:06 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 25°C 89% 6.3 km/giờ
03:00 - 26/09 Ít mây 29°C 69% 6.984 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mây 35°C 44% 4.428 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 31°C 64% 3.888 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 28°C 69% 5.04 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 74% 7.992 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 76% 9.36 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 74% 8.316 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 4.428 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 3.888 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 7.992 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 9.36 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 8.316 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 76% 2.6 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 74% 2.31 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 77% 1.37 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 79% 1.59 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 3.22 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 94% 3.78 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 94% 2.97 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 23°C 96% 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.91 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 23°C / 32°C 57% 2.66 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 57% 3.93 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 3.93 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 94% 2.19 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 93% 1.43 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 25°C / 29°C 92% 2 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 90% 1.46 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 57% 2.61 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 24°C / 27°C 84% 2.86 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 98% 2.13 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 24°C / 27°C 94% 2.73 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 78% 2.15 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 89% 3.29 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 66% 3.29 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 21°C / 28°C 62% 2.1 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây rải rác 21°C / 28°C 62% 1.91 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 21°C / 29°C 59% 2.22 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 20°C / 29°C 56% 1.7 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 20°C / 31°C 51% 2.03 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 21°C / 32°C 50% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 23°C / 31°C 53% 2.92 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Bầu trời quang đãng 21°C / 31°C 48% 2.8 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 19°C / 30°C 45% 2.4 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 19°C / 30°C 41% 2.17 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 19°C / 28°C 40% 3.05 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 18°C / 27°C 44% 3.08 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 18°C / 22°C 61% 2.93 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 17°C / 22°C 68% 2.76 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 19°C / 28°C 48% 2.66 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 18°C / 29°C 46% 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 22°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 22°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 29°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.45 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ Huyện Định Hóa Huyện Đồng Hỷ Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai Phổ Yên Sông Công Thành Phố Thái Nguyên

Thời tiết Bắc Kạn

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay

Cập nhật lúc 23:10 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C 84% 3.348 km/giờ
03:00 - 26/09 Nhiều mây 27°C 73% 5.004 km/giờ
06:00 - 26/09 Nhiều mây 31°C 56% 6.66 km/giờ
09:00 - 26/09 Mây rải rác 30°C 64% 3.348 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 76% 3.6 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 80% 5.04 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 82% 5.256 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 81% 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 5.004 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 5.328 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn ngày mai

Cập nhật lúc 22:07 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 82% 1.49 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 80% 1.46 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 79% 1.51 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 29°C / 31°C 63% 1.74 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 91% 1.33 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 95% 1.25 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 1.43 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 22°C / 23°C 99% 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.75 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:07 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 22°C / 32°C 52% 2.36 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 53% 3.28 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 97% 3.28 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 96% 1.92 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 95% 1.27 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 24°C / 28°C 95% 1.8 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 23°C / 28°C 92% 1.41 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 54% 2.16 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 23°C / 27°C 82% 2.34 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 2.17 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 23°C / 26°C 94% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 76% 1.79 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 90% 2.92 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mây rải rác 19°C / 26°C 62% 2.92 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 20°C / 28°C 58% 1.72 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 58% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 55% 1.87 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 19°C / 29°C 53% 1.61 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Bầu trời quang đãng 19°C / 30°C 48% 1.77 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 19°C / 32°C 49% 2.09 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 21°C / 31°C 50% 2.77 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Bầu trời quang đãng 19°C / 30°C 44% 2.54 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 17°C / 29°C 40% 2.17 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 17°C / 30°C 38% 2.28 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 18°C / 27°C 37% 2.93 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 16°C / 26°C 40% 2.96 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 16°C / 21°C 60% 2.74 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 16°C / 21°C 65% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 18°C / 28°C 44% 2.23 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 16°C / 28°C 42% 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 29°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 30°C , độ ẩm 38% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 26°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 21°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 21°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 28°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Mới Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Pác Nặm Thành Phố Bắc Kạn

Thời tiết Cao Bằng

Dự báo thời tiết Cao Bằng hôm nay

Cập nhật lúc 21:04 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 23°C 87% 4.284 km/giờ
03:00 - 26/09 Nhiều mây 28°C 66% 3.276 km/giờ
06:00 - 26/09 Nhiều mây 33°C 46% 5.94 km/giờ
09:00 - 26/09 Mây rải rác 29°C 66% 3.708 km/giờ
12:00 - 26/09 Mây rải rác 27°C 71% 3.384 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 76% 5.724 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 80% 4.968 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 81% 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 4.284 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 3.708 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 3.384 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 6.588 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Cập nhật lúc 23:11 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 80% 1.38 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 23°C / 24°C 81% 1.83 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 79% 1.63 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 74% 1.53 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 80% 0.88 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 83% 0.91 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 95% 0.33 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 98% 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.33 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:11 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 22°C / 32°C 53% 2.38 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 54% 2.99 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 92% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 97% 1.78 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 96% 1.24 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 24°C / 27°C 97% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 91% 1.39 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 55% 2.09 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 84% 2.14 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 97% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 91% 1.99 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 75% 1.59 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 91% 3.26 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 18°C / 25°C 62% 3.13 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 58% 1.89 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây rải rác 20°C / 27°C 57% 1.54 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 54% 1.65 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 20°C / 29°C 52% 1.5 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Bầu trời quang đãng 19°C / 30°C 47% 1.71 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 19°C / 31°C 49% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 50% 2.84 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Bầu trời quang đãng 19°C / 30°C 42% 2.6 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Bầu trời quang đãng 17°C / 29°C 36% 2.21 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 17°C / 29°C 35% 2.57 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 17°C / 27°C 35% 3.19 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 16°C / 26°C 39% 3.19 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 16°C / 20°C 62% 2.92 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 15°C / 21°C 61% 2.12 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 18°C / 27°C 43% 2.2 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 16°C / 28°C 38% 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 31°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 29°C , độ ẩm 36% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 29°C , độ ẩm 35% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 27°C , độ ẩm 35% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 26°C , độ ẩm 39% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 20°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 21°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 28°C , độ ẩm 38% , tốc độ gió 2.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc Huyện Bảo Lâm Huyện Hạ Lang Huyện Hà Quảng Huyện Hoà An Huyện Nguyên Bình Huyện Quảng Hòa Huyện Thạch An Huyện Trùng Khánh Thành Phố Cao Bằng

Thời tiết Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay

Cập nhật lúc 22:07 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 23°C 88% 4.788 km/giờ
03:00 - 26/09 Ít mây 27°C 68% 10.26 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mây 32°C 49% 11.16 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 30°C 61% 6.444 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 68% 5.688 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 75% 6.516 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 81% 6.66 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 82% 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 10.26 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 11.16 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 6.516 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.056 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Cập nhật lúc 00:21 - 27/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 28/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 80% 1.79 km/giờ
04:00 - 28/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 82% 1.91 km/giờ
07:00 - 28/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 82% 2.01 km/giờ
10:00 - 28/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 73% 3.35 km/giờ
13:00 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 92% 2.6 km/giờ
16:00 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 93% 3.92 km/giờ
19:00 - 28/09 Mưa vừa 21°C / 22°C 93% 4.75 km/giờ
22:00 - 28/09 Mưa vừa 21°C / 21°C 96% 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 01:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 04:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 07:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 10:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 13:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 16:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 19:00 ngày 28/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 22:00 ngày 28/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:21 - 27/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 23°C / 30°C 59% 3.45 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 61% 4.77 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 92% 4.77 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 96% 2.35 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 94% 1.79 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 24°C / 27°C 93% 2.82 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 85% 2.19 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 64% 3.56 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 88% 3.59 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 96% 2.79 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 87% 3.33 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 79% 2.72 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 83% 5.06 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mây cụm 19°C / 24°C 67% 5.06 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 20°C / 26°C 63% 3.38 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây rải rác 20°C / 26°C 59% 2.99 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 21°C / 27°C 58% 2.57 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 20°C / 27°C 55% 2.48 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Bầu trời quang đãng 20°C / 28°C 51% 2.52 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 21°C / 30°C 52% 2.96 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 22°C / 29°C 55% 3.7 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 21°C / 28°C 49% 3.94 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Bầu trời quang đãng 19°C / 27°C 43% 3.4 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Bầu trời quang đãng 19°C / 27°C 40% 3.23 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 18°C / 25°C 40% 4.61 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 18°C / 24°C 45% 4.47 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 16°C / 20°C 73% 4.49 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 16°C / 21°C 67% 4.11 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 18°C / 25°C 49% 3.51 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 19°C / 26°C 46% 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 24°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 20°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 21°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 3.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn Huyện Bình Gia Huyện Cao Lộc Huyện Chi Lăng Huyện Đình Lập Huyện Hữu Lũng Huyện Lộc Bình Huyện Tràng Định Huyện Văn Lãng Huyện Văn Quan Thành Phố Lạng Sơn

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo thời tiết Bắc Giang hôm nay

Cập nhật lúc 21:04 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 25°C 86% 5.292 km/giờ
03:00 - 26/09 Ít mây 29°C 68% 10.512 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 34°C 48% 10.584 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 32°C 61% 8.208 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 28°C 70% 2.124 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 72% 4.14 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 73% 7.344 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 73% 3.924 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.292 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 10.512 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 10.584 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 8.208 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 3.924 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Cập nhật lúc 00:22 - 27/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 28/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 71% 2.67 km/giờ
04:00 - 28/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 73% 1.05 km/giờ
07:00 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 85% 0.72 km/giờ
10:00 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 82% 1.29 km/giờ
13:00 - 28/09 Mưa vừa 25°C / 25°C 86% 6.35 km/giờ
16:00 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 84% 6.03 km/giờ
19:00 - 28/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 93% 5.32 km/giờ
22:00 - 28/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 23°C 92% 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 01:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 04:00 ngày 28/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 07:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 10:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 13:00 ngày 28/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 6.35 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 16:00 ngày 28/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 19:00 ngày 28/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 22:00 ngày 28/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 5.25 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:22 - 27/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 24°C / 32°C 61% 3.33 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 63% 5.24 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 24°C / 26°C 95% 5.24 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 93% 2.61 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 92% 1.67 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 90% 2.54 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 1.85 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 62% 3.48 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 3.59 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 2.44 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 3.5 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 2.85 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 87% 4.67 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 69% 4.67 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 22°C / 27°C 65% 3.15 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây cụm 22°C / 27°C 65% 2.92 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây thưa 22°C / 28°C 61% 2.85 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 22°C / 29°C 59% 2.3 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Bầu trời quang đãng 22°C / 30°C 54% 2.5 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 22°C / 31°C 53% 2.99 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 31°C 57% 3.49 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 23°C / 30°C 52% 3.66 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 20°C / 29°C 48% 3.21 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 20°C / 29°C 44% 2.71 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 20°C / 27°C 43% 4.29 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây cụm 19°C / 26°C 47% 3.9 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 18°C / 22°C 66% 3.92 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 18°C / 22°C 69% 4.09 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 20°C / 27°C 51% 3.56 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 20°C / 28°C 49% 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 22°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 22°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 3.42 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa Huyện Lạng Giang Huyện Lục Nam Huyện Lục Ngạn Huyện Sơn Động Huyện Tân Yên Huyện Việt Yên Huyện Yên Dũng Huyện Yên Thế Thành Phố Bắc Giang

Thời tiết Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Quảng Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 21:04 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mây rải rác 25°C 81% 4.572 km/giờ
03:00 - 26/09 Nhiều mây 30°C 61% 4.176 km/giờ
06:00 - 26/09 Mây rải rác 32°C 53% 10.944 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 31°C 62% 7.812 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 75% 4.86 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 78% 2.736 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 86% 5.904 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 89% 7.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 10.944 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 23:11 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 86% 1.64 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 1.95 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 2.99 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 1.97 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 3.67 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 96% 3.57 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 94% 4.34 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 93% 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:11 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây rải rác 26°C / 30°C 69% 6.26 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 70% 9.8 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 86% 9.24 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 26°C / 26°C 92% 4.32 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 3.05 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 88% 4.52 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 3.18 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 75% 6.06 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 6.06 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 4.81 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 5.64 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 78% 5.78 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 80% 8.88 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 74% 8.88 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mây cụm 23°C / 26°C 71% 6.76 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây rải rác 23°C / 26°C 67% 6.17 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây thưa 24°C / 27°C 66% 4.98 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 24°C / 27°C 63% 4.57 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Bầu trời quang đãng 23°C / 27°C 61% 4.2 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 29°C 64% 4.76 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 29°C 65% 5.8 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây rải rác 24°C / 28°C 60% 6.69 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 23°C / 27°C 54% 6.08 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Bầu trời quang đãng 22°C / 26°C 49% 5.82 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 22°C / 25°C 49% 8.11 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 55% 7.4 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 19°C / 22°C 80% 7.56 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 19°C / 22°C 75% 7.43 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây cụm 21°C / 25°C 62% 6.25 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 22°C / 25°C 59% 6.65 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Hôm nay , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 6.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 9.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 9.24 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 8.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 8.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 6.69 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 6.08 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 8.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 7.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 22°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.56 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 22°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 6.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 6.65 km/giờ

Dự báo thời tiết Cẩm Phả Đông Triều Hạ Long Huyện Ba Chẽ Huyện Bình Liêu Huyện Cô Tô Huyện Đầm Hà Huyện Hải Hà Huyện Tiên Yên Huyện Vân Đồn Móng Cái Quảng Yên Uông Bí

Video clip

Video

Dự báo thời tiết mới nhất trưa 26/9 thời tiết chiều nay miền bắc mưa nắng đan xen,miền trung mưa lớn

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 27/9: siêu bão noru ảnh hưởng tới đất liền, gây mưa to ở miền trung | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 26/09: miền bắc mưa giảm, nhiệt độ gia tăng | antv

Video

Dự báo thời tiết tối nay 26/9: ảnh hưởng của bão số 4, các tỉnh miền trung có mưa dông | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 24/9: miền bắc có mưa dông, gió giật mạnh | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 25/09: miền bắc mưa dông giảm, nền nhiệt tăng nhẹ | antv

Video

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 25/9.thời tiết chiều nay: miền bắc giảm mưa se lạnh, miền nam mưa to

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 24/9: miền bắc trời nhiều mây, cục bộ có mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết 23/9: miền bắc và trung bộ tiếp diễn mưa tầm tã

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 24/9: miền bắc cục bộ có mưa to và dông | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 25/09: miền bắc có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to và dông | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 24/9 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 24/9. thời tiết đêm nay: miền bắc và nhiều vùng trên cả nước mưa dông

Video

Thời tiết 24/9: hà nội ngày nắng nhẹ, đêm có mưa rào và dông | skđs

Video

Dự báo thời tiết tối nay 23/9: bắc bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 25/9 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 26/09/2022 | tin mới nhất siêu bão noru, đổ bộ đất liền khi nào? | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 21/09/2022: mưa dông trở lại toàn bắc bộ, cảnh báo lốc sét | vtc16

Video

Thời tiết trưa, chiều 24/09/2022: miền bắc duy trì mưa dông diện rộng| vtc14

Video

Thời tiết hôm nay 25/09/2022:bắc bộ có mưa dông diện rộng | vtc14

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và mai ngày 24/09: bão noru chuẩn bị tiến về đất liền gây mưa lớn | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 19/9: miền bắc nắng nóng, miền nam mưa dông | antv

Video

Mưa dông quay trở lại miền bắc, đề phòng thời tiết cực đoan | skđs

Video

Dự báo thời tiết 25/9: miền bắc giảm mưa, bão rất mạnh đang hướng vào biển đông

Video

Dự báo thời tiết ngày 23/09: bắc bộ mưa nhiều nơi, thời tiết dịu mát | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 22/09/2022: mưa dông trải dài khắp 3 miền | vtc16

Video

Dự báo thời tiết mới nhất trưa 23/9.thời tiết đêm nay:miền bắc mưa lớn diện rộng, lượng mưa tăng lên

Video

Bản tin dự báo thời tiết đêm 24/09, ngày 25/09/2022

Video

Thời tiết hôm nay 10/08/2022:miền bắc trời có nắng gián đoạn| vtc14

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 20/09: miền bắc đêm mưa dông ngày nắng nóng | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 24/9 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và mai ngày 08/09: miền bắc mưa có xu hướng gia tăng mạnh | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 16/09: miền bắc oi nóng, miền nam mưa dông | antv

Video

Thời tiết trưa, chiều 11/08/2022: bão tan, miền bắc mưa lớn| vtc14

Video

Miền bắc sắp đón không khí lạnh| vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 15/9: phía bắc nắng nhiều, phía nam mưa dông | antv

Video

Dự báo thời tiết 15/08/2022: miền bắc và miền trung hết mưa, ngày nắng ráo | vtc16

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/05/2022 | miền bắc mưa đến hôm nào? | vtc16

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 14/9: miền bắc mưa rào và dông mạnh | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 21/9: miền bắc mưa dông nhiều nơi | vtc now

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/09/2022 | bắc bộ mưa to đến rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết tối 22/9: thời tiết mát mẻ, bắc bộ duy trì mưa dông trong nhiều ngày tới | antv

Video

Thời tiết trưa, chiều 06/06/2022: miền bắc mưa dông diện rộng, phòng ngập úng| vtc14

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 04/09: miền bắc mưa dông có xu hướng gia tăng | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 07/09/2022 | miền bắc sắp đón mưa to đến rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 23/9 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Thời tiết 19/07/2022 | miền bắc, miền trung nắng như đổ lửa trước khi hứng mưa lớn | vtc16

Video

Thời tiết trưa, chiều 15/09/2022: miền bắc chuyển mưa từ chiều| vtc14

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 19/09: miền bắc trời nắng, mưa dông xuất hiện rải rác vài nơi | antv

Video

Thời tiết trưa, chiều 07/05/2022: khu vực miền bắc, có mưa dông | vtc14

--- Bài mới hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Khánh Hòa Hôm Nay
 • Thời Tiết Hôm Nay Ở Khánh Hòa
 • Dự Báo Thời Tiết Tây Ninh Hôm Nay
 • Thời Tiết Tây Ninh 45 Ngày Tới
 • Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Tại Tây Ninh
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Hòa Bình Tân Lạc
 • Dự Báo Thời Tiết Lạc Thủy Hòa Bình
 • Thời Tiết Hòa Bình Hôm Nay Có Mưa Không
 • Thời Tiết Mai Châu Hòa Bình
 • Giá Xăng Của Việt Nam So Với Thế Giới
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Dự Báo Thời Tiết Tây Ninh Dương Minh Châu
 • Thời Tiết Bến Cầu Tây Ninh
 • Dự Báo Thời Tiết Gò Dầu Tây Ninh Hôm Nay
 • Thời Tiết Tây Ninh Hiện Tại
 • Dự Báo Thời Tiết Mưa Tây Ninh
 • Thời Tiết Tây Ninh 3 Ngày Tới
 • Thời Tiết Tây Ninh Tối Nay
 • Thời Tiết An Cơ Châu Thành Tây Ninh
 • Thời Tiết Ngày Mai Ở Tây Ninh
 • Thời Tiết Tây Ninh Hôm Nay Và Ngày Mai
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Thành Phố Hòa Bình 7 Ngày Tới trên website Sept.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  🌟 Home
  🌟 Top